Statuten en reglementen

Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden

De Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden is statutair gevestigd te ’s Hertogenbosch, vastgelegd per notariële akte dd. 23 juli 1980 ten kantore notaris J.L.N.M.C. Vergouwen te Hilvarenbeek.

 

Via de downloadpagina van de NBFS zijn de Statuten via een pdf-bestand in te zien.

 

Het Huishoudelijk Reglement heeft als datum van eerste inwerkingtreding 01-01-1970, doch is in 1989 herzien.
Het herziene Huishoudelijk reglement is geratificeerd in de Algemene Najaarsvergadering van 28 november 1989.

 

Via de downloadpagina van de NBFS is het Huishoudelijk Reglement via een pdf-bestand in te zien.