Oprichting en geschiedenis – Van 1968 tot 1985

Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden
Kring Kempenland

Van 1968 tot 1985

 

In deze periode wordt een richtlijn voor ‘vendelgebruiken’ opgesteld, wordt het ‘schietreglement’ door de Federatie- en de richtlijnen voor ‘toekenning van onderscheidingen’ door Kring Kempenland goedgekeurd. In 1970 komt de rol van de vrouw in het gilde ter sprake; er komt nog geen officieel standpunt in deze, eerst moet er onderzoek naar gedaan worden door een studiegroep. Tot op de dag van vandaag leidt het onderwerp tot discussie, maar de tijd is voorbij dat vrouwen geen deel mogen nemen aan de wedstrijden. Vanaf 1972 krijgt het Kringbestuur invloed op de samenstelling van het prijzenpakket voor een gildefeest dat onder zijn supervisie wordt georganiseerd. Ook in de 70-er jaren vindt de heropleving van diverse gilden plaats.

 

De Kempische gilden nemen onder andere deel aan het defilé op paleis Soestdijk op koninginnedag in 1974. Ze zijn ook aanwezig als koningin Juliana Eindhoven bezoekt ter gelegenheid van de herdenking van de Brabantse bevrijding en de opening van het nieuwe Eindhovense stadhuis. Het tweede Europees Koningschieten werd in juni werd in 1977 in Nijmegen gehouden. Veel gilden uit Kring Kempenland namen hieraan deel. Hoogtepunt voor veel gildebroeders was toch wel de aankomst op Eindhoven Airport op 11 mei 1985 van paus Johannes Paulus II. Hij liep over de gildevaandels van Kempenland en Kwartier Oirschot en toonde daar zijn intense belangstelling. De extra editie van het Eindhovens Dagblad meldt over deze ontvangst in koplettters: ‘Gilde steelt de show’.

 

Omdat het ‘verenigingsrecht’ was gewijzigd, liet de Kring een handleiding voor het samenstellen van nieuwe statuten schrijven. Deze werd op speciale vergaderingen in districten uitgebreid toegelicht. Veel gilden maakten hier gebruik van en pasten de statuten aan op de nieuwe wet op het verenigingsrecht. In de jaarvergadering van 1982 krijgt de toenmalige Kringvoorzitter Marius Zijlmans het nieuwe voorzittersschild omgehangen. In datzelfde jaar wordt voor de eerste keer een ‘jeugdtoernooi voor trommen en vendelen’ georganiseerd. Dit evenement, bedoeld als stimulans voor de jeugd, vindt sindsdien jaarlijks plaats.

 

Met de ontwikkeling van de activiteiten van het Kringbestuur, die er mede op gericht waren de gilden te adviseren, te begeleiden en daadwerkelijk te ondersteunen in de uitvoering van hun wedstrijddisciplines, ontstond steeds meer de behoefte aan commissies die waren samengesteld uit specifieke deskundigen. Deze deskundigen waren zeker aanwezig en er ontstonden in de loop der jaren zes commissies , die zorgden voor uniforme richtlijnen en bepalingen. (Het betreft de commissies Vendelen, Trommen & Bazuinblazen, Boogschieten, Geweerschieten, Standaardrijden, Studie/Archief & Tentoonstelling) Maar ook bij de organisatie van gildedagen bemiddelen en regelen de technische commissies in zaken zoals:  de opbouw en inrichting van de wedstrijdterreinen; het leveren van materiaal hiervoor en een goede verwerking van de juryrapporten.