Het kwartier van Oirschot – Organisatiestructuur

Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden
klein_Kwartier-van-Oirschot-@fc

Organisatiestructuur

 

In het hoofdliedenoverleg van 21 juli 2016 is besloten om de organisatiestructuur aan te passen. De algemene vergaderingen (vertegenwoordigers van de aangesloten gilden met de leden van de technische commissies) wordt gewijzigd. Minimaal twee maal per jaar vindt een hoofdliedenoverleg plaats waar de besluitvorming plaatsvind. Voor dit overleg wordt een vertegenwoordiger per stemgerechtigd gilde uitgenodigd. Op deze manier hoopt de kring algemene vergaderingen efficiënter te laten verlopen.

 

De technische commissies komen in principe twee maal per jaar bij elkaar als voorbereiding op een gildefeest en ter evaluatie van gildefeesten. In dit overleg worden voorstellen voorbereid waarover, indien nodig, door het hoofdliedenoverleg wordt besloten. Daarnaast worden alle technische commissies eenmaal per jaar uitgenodigd om specifieke zaken met het kringbestuur te bespreken.

 

Om de deskundigheid van het bestuur te bevorderen wordt het kringebestuur als volgt samengesteld:
voorzitter, secretaris en penningmeester worden gekozen op basis van hun specifieke bestuursdeskundigheid. Het hoofdliedenoverleg kiest de bestuursleden.

 

Naast dit “dagelijks bestuur” hebben zitting:
– raadsheer schieten op wip
– raadsheer schieten op doel
– raadsheer Vendelen Trommen Bazuinblazen en Standaardrijden
– raadsheer adviescommisies (sat, gildefeesten en wering en jongeren)

 

Deze raadsheren worden door het hoofdliedenoverleg gekozen op voordracht van de technische commissies die op deze wijze zijn geclusterd. Daarnaast hebben, namens het hoofdliedenoverleg, twee hoofdlieden zitting in het bestuur als adviseur. De maximale zittingsduur voor bestuursleden en adviseurs is, in principe 2 perioden van 3 jaar.

 

Deze organisatiestructuur is ingegaan op 1 januari 2017 en zal na 5 jaar geëvalueerd, waarna eventuele aanpassingen aan statuten of huishoudelijk reglement doorgevoerd zullen worden.