Het Kwartier van Oirschot – Karakter van de Kring

Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden
klein_Kwartier-van-Oirschot-@fc

Karakter van de Kring

 

Kring Kwartier van Oirschot hecht grote waarde aan de autonomie van de aangesloten gilden met inachtneming van de gezamenlijke verantwoording van de gilden zoals is opgenomen in de statuten van de kring.
Door toetreding tot de kring hebben de aangesloten gilden zich ook gebonden aan de doelstellingen van de kring.