De volgende 25 jaar

Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden
klein_peelland-@fc

De volgende 25 jaar

 

Op 29 mei 1960 verschenen 21 aangesloten gilden op de kringdag in Asten. Op deze dag werd tevens op bescheiden wijze het 25jarig bestaan van de kring gevierd. Erevoorzitter J.M. Vereijken mocht een koninklijke onderscheiding in ontvangst nemen, kringvoorzitter A. Niessen kreeg een zilveren sikkel met daarop het wapen van Peelland, hem aangeboden door de gemeenten uit de kring. Ook in dit jaar deden de technische adviseurs van het kringbestuur hun intrede. Dat waren voor het vendelen: H. Kuijten van Sint-Antonius-Abt uit Deurne; voor het schieten: M. Hurkmans van Onze-Lieve-Vrouw van de Zeven Weeën uit Lierop; voor het trommelen: J. van de Laar van Sint-Joris uit Someren, en voor het standaardrijden; J. Verhoeven van Sint-Antonius uit Gemert.

 

Het Colveniersgilde uit Helmond verzorgde in 1961 het eerste landjuweel in kring Peelland. Bij een temperatuur van 25 graden verleende het weer zijn volle medewerking.

 

Op 9 september 1962 trokken vele gilden uit de kring op naar de Brabantse dag in Antwerpen. Internationale banden werden ook aangeknoopt met Werll in West-Duitsland waar een Schützenfest plaats vond en waar 20 leden uit de kring acte-de-présence gaven.

 

In 1963 sloot het gilde Sint-Hubertus uit Gemert zich bij de kring aan. De hoogtijdag in 1964 was ongetwijfeld 30 april toen ongeveer 2000 gildebroeder Koningin Juliana bij paleis Soestdijk huldigden en de vendeliers haar een vendelgroet brachten. Het paleis en de tuinen vormden een schitterend decor. Na de hulde werd kringvoorzitter Niessen aan het koninklijk paar voorgesteld en mocht hij een welgemeend dankwoord in ontvangst nemen.

 

Op 23 november 1968 overleed op 80jarige leeftijd Johan Vereijken van het Sint-Antoniusgilde uit Beek en Donk. J. Vereijken was in 1935 medeoprichter van kring Peelland, die hij als voorzitter 19 jaar heeft geleid. Johan Vereijken, erevoorzitter van de kring en ook een van de oprichters van de Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden, werd op 27 november onder zeer, grote belangstelling ten grave gedragen; hij had zich de grote voortrekker getoond en liet een grote leemte achter. Zijn levenswerk heeft vele vruchten afgeworpen en daarvan profiteert de kring nu nog steeds.

 

Eind september 1970 ondernamen diverse gilden met in totaal 48 gildebroeders een tweedaagse expeditie naar Montereau in Frankrijk waar het gezelschap gastvrij werd onthaald. Een oud klooster diende als een goed nachtelijk onderkomen. De gildebroeders sliepen er voortreffelijk, voorzitter Niessen zelfs zo goed dat hij ’s morgens slapend met bed en al naar buiten kon worden gedragen. Na deze ongebruikelijke ochtend-exercitie

 

Ook in 1972 bleven de uitnodigingen binnenkomen. In juni gaven enkele Peellandse gilden gehoor aan het verzoek om in Rotterdam de vakantieweken te openen. Op 9 september werd in het kader van het landjuweel Gemert alsnog de kringdag voor 1972 gehouden. De reislust viel in dat jaar niet te beteugelen. Peellandse gilden brachten onder leiding van de kring-voorzitter drie keer een bezoek aan Frankrijk waar Romilly, Douanie en Saint-Armand-les-Eaux werden aangedaan. Het programma in Nederland vermeldde een bezoek van de Peellandse gilden aan het graf van bisschop Bekkers in Sint-Oedenrode waar Karel van Hoof van het Sint-Margaretha-gilde het vendel zwaaide. Het bezoek aan Sint-Oedenrode paste in het kader van de klompenbeurs.

 

In november 1975 sloot het Sint-Servatiusgilde uit Lieshout, dat vanaf 1937 slapende was geweest, zich weer bij kring Peelland aan. Van 3 tot 9 oktober 1975 brachten 280 gildebroeders, bij wie de kringvoorzitter, een bezoek aan Rome ter viering van het Heilig Jaar. Peelland was daarbij goed vertegenwoordigd. Allen kregen er echter een grote teleurstelling te verwerken, want de geplande audiëntie bij de paus kon geen doorgang vinden. Niettemin, het was een mooie reis waarover gildebroeders nog steeds spreken.

 

Voor kring Peelland was 17 oktober 1981 een droeve dag want toen overleed erevoorzitter Alphons Niessen op 65jarige leeftijd in de Jan-de-Witkliniek in Bakel. Alphons Niessen toonde zich altijd een voortreffelijke gildebroeder, zijn leven steeds in dienst stellend van anderen. Met zijn geweldige ervaring motiveerde hij de gilden op zijn eigen wijze. Kring Peelland mocht hem daarvoor dankbaar zijn. Het was niet verwonderlijk dat de kring massaal vertegenwoordigd was toen Fons Niessen door het eigen Sint-Catharinagilde naar zijn laatste rustplaats werd gebracht.

 

In hetzelfde jaar werd besloten het pas heropgerichte Sint-Sebastiaangilde uit Helmond niet op te nemen in de kring.

 

Bron: uit boek 50 jaar gilden in Peelland