Club van 4

Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden

Club van 4

 

De Noord-Brabantse Federatie van Schuttersgilden (NBFS) is opgericht op 7 december 1935 met de intentie om “ten eeuwigen dage” te blijven bestaan.

De federatie is een verbond van samenwerkende zelfstandige kringen van schuttersgilden met als belangrijkste bindend element de broederschap tussen de kringen, gilden en gildezusters en -broeders.

 

Het doel:

  • De schuttersgilden in stand houden en hun aanzien te verbeteren;
  • Het gildewezen, met behoud van het oorspronkelijke karakter, verder te ontwikkelen en tot bloei te brengen.

 

De activiteiten van de NBFS hebben zich in de afgelopen 85 jaar in hoofdzaak beperkt tot het organiseren van federatieve wedstrijden en gildefeesten (landjuweel) en het vaststellen van reglementen, nodig om dergelijke evenementen te organiseren.

 

Na 85 jaar is het hoog tijd om de organisatie eens tegen het licht te houden en te bepalen of de doelstellingen van de oprichters nog passen in deze tijd.
De maatschappij is de laatste jaren sterk veranderd en het is de vraag of de NBFS daarop heeft ingespeeld.
Daarnaast is de wet- en regelgeving ingewikkelder geworden, waardoor de behoefte aan specifieke kennis binnen de kringen en gilden groter is.

 

Al met al genoeg redenen voor het bestuur van de NBFS om onder de vlag van “NBFS 2.0”, slagvaardig aan de weg te timmeren om het gildewezen in Brabant gezond te houden en bovendien nieuwe impulsen te geven. De ‘Club van 4’ is gevraagd dit proces voor te bereiden en te begeleiden tot er een nieuw bestuur is.
De ‘Club van 4’ maakt en begeleid de verandervoorstellen, maar het Algemeen Bestuur besluit over de voorstellen.

 

Via de downloadpagina treft u behalve de Nieuwsbrieven van september 2021 en december 2021, ook het Organisatieplan en de presentatie Herstructurering NBFS aan, welke beiden al eerder aan alle gilden zijn gepresenteerd en toegestuurd.

 

Om het faciliteren van de gilden alvast in gang te zetten is eveneens een presentatie toegevoegd hoe we binnen het gildewezen het beste de UBO-registratie bij de Kamer van Koophandel kunnen verwerken. Doe er dus  uw voordeel mee, mocht u deze nog niet hebben ingevuld.