Bond van Schuttersgilden Kring Kempenland

Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden

De “Bond van Schuttersgilden Kring Kempenland” is de zuidelijk gelegen kring van de NBFS en telt momenteel 52 aangesloten gilden.

 

Als enige Kring binnen de NBFS is deze Kring opgedeeld in districten, te weten:

  • District Centrum
  • District Noord
  • District Oost
  • District Zuid
  • District West

die elk hun eigen inbreng hebben binnen de Kring.

 

Oprichting en geschiedenis

De oprichting en geschiedenis van Kring Kempenland is uitvoerig beschreven. Deze gegevens zijn uitgesplitst in enkele onderwerpen en via onderstaande links te bekijken.

 

Statuten en Reglementen

De Statuten en Huishoudelijke Reglement en hun betreffende aanpassingen van Kring Kempenland zijn via de onderstaande link in de downloadomgeving te bekijken.

Kempenland-@fc