Bestuur

Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden

Het Federatiebestuur is opgebouwd uit:

 

A) de in functie benoemde voorzitter, secretaris en penningmeester
B) de eerste afgevaardigden (Kringvoorzitters) van iedere aangesloten Kring
C) de tweede afgevaardigden (Kringsecretarissen) van iedere aangesloten Kring

waarbij de personen onder A) en B) vermeld tevens het Dagelijks Bestuur vormen.

 

Het Federatiebestuur komt op regelmatige basis jaarlijks bijeen.