Kasteel Geldrop

In het kader van de vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Geldrop en Mierlo wordt er door de gezamenlijke gilden van deze gemeenten een gildententoonstelling georganiseerd. Aan deze tentoonstelling wordt ook meegewerkt door de heer P. Verstappen, die zijn particuliere museumverzameling gildenattributen beschikbaar stelt voor deze expositie.

Gilden zijn al oud. In de Scandinavische en Germaanse landen was al voor de christelijke jaartelling sprake van gilden. Zij deden al aan “Schieten op de vogel” en aan vendelen. Later werden deze gilden gekerstend. De huidige gilden zijn als het ware nazaten van de gilden van toen. Veel van hun wijze van leven en hun doelstelling c.q. opdracht is terug te vinden in hun gebruiken, tradities en eigendommen.

Van 14 december 2003 t/m 25 januari 2004 wordt in het Kasteel van Geldrop, in het kader van de samenvoeging van de gemeente Geldrop-Mierlo, de tentoonstelling gehouden over gilden. De tentoonstelling omvat informatie over de gildengeschiedenis, vaandels en vendels, gildenzilver, gildenuniformen, gildenattributen, oude gildenwapens en toebehoren.

De expositie is geopend van dinsdag t/m vrijdag en op zondag van 14.00 tot 15.00 uur.

Kasteel Geldrop
Mierloseweg 1
5662 KA Geldrop
Tel: (040) 280 12 30

Naar boven < terug
Disclaimer (Gebruikersverklaring) | Copyright (Auteursrecht) (c) 2003 - 2013 by Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden