Sint Barbaragilde Ravenstein
Op 18 september j.l. vonden de Federatiewedstrijden Trommen, Vendelen, Bazuinblazen en Standaardrijden van de Noord Brabantse Federatie van Schuttersgilden plaats bij het Sint Barbaragilde te Ravenstein. Veel tamboers, vendeliers, bazuinblazers en standaardrijders van Gilden uit geheel Brabant namen deel aan deze wedstrijden en streden om de eer van de eerste plaats, nl. Kampioen in de betreffende klasse.

Van alle Federatieve Commissies worden via deze website de uitslagen en eventuele overzichten gepubliceerd. De totaaloverzichten zijn ook te downloaden als PDF-document.

Vanaf deze plaats onze felicitaties aan alle prijswinnaars!

Via onderstaande links kunt u de betreffende overzichten per onderdeel bekijken.
Vendelen
Uitslagen van de Federatiecommissie Vendelen
Trommen
Uitslagen van de Federatiecommissie Trommen en Bazuinblazen
Bazuinblazen
Uitslagen van de Federatiecommissie Trommen en Bazuinblazen
Standaardrijden
Uitslagen van de Federatiecommissie Standaardrijden
< terug
Disclaimer (Gebruikersverklaring) | Copyright (Auteursrecht) (c) 2003 - 2013 by Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden