VADEMECUM

Bij veel gildebroeders en -zusters van de NBFS is het Vadecum bekend in zijn huidige vorm.
Het kleine handzame boekje is gedurende de afgelopen decennia door vele handen gegaan.
Ieder jaar weer wist de Federatiesecretaris met veel inspanningen er telkens een aangepaste vorm van uit te brengen. Echter, men diende er zich wel van bewust te zijn dat het boekje een momentopname was. Immers, zodra het boekje was uitgegeven, was het in principe al weer verouderd.

Maar ook de Brabantse gilden zitten niet stil en kijken vol vertrouwen naar de toekomst.
Dat blijkt wel uit het feit dat het Vademecum voortaan in digitale vorm zal verschijnen.

Wijzigingen c.q. aanvullingen dienen zo spoedig mogelijk via uw Kringsecretaris aangegeven te worden.
Deze zullen zo spoedig mogelijk verwerkt worden.


Download hier de laatste versie
van het Vademecum
Laatste versie: 31 maart 2018
Naar boven < terug
Disclaimer (Gebruikersverklaring) | Copyright (Auteursrecht) (c) 2003 - 2018 by Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden