Logo Kring Kempenland Kring Kempenland
Deze zuidelijk gelegen Kring van de NBFS telt momenteel 52 aangesloten Gilden.

Als enige Kring binnen de Federatie is deze Kring opgedeeld in districten, te weten:

  • District Centrum
  • District Noord
  • District Oost
  • District Zuid
  • District West

die elk hun eigen inbreng hebben binnen de Kring.

BOND VAN SCHUTTERSGILDEN KRING KEMPENLAND

Binnen Kring Kempenland zijn verschillende Kringcommissies actief.
Een volledig overzicht van alle Kring Commissies vindt u via het onderdeel Vademecum. Tevens zijn op deze plaats alle secretariaatsadressen per district beschikbaar.

Via dit onderdeel zijn alle adressen op te vragen van de betreffende Kringcommissies.
Hiervoor dient u echter wel in het bezit te zijn van een gebruikersnaam met bijbehorend wachtwoord wat u kunt aanvragen bij uw Kringsecretaris.


Veel van de aangesloten Gilden zijn ook te bereiken via de digitale snelweg.
Een compleet overzicht van alle aangesloten Gilden inclusief een eventuele website vindt u via onderstaande link.

< terug
Disclaimer (Gebruikersverklaring) | Copyright (Auteursrecht) | Privacy Policy (c) 2003 - 2020 by Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden