Oprichting

De Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden is op 7 december 1935 te Gemert opgericht als "Federatie van de Schuttersgilden in de Nederlanden".

Hieronder vindt u de Kringen die sinds de oprichting in 1935 lid zijn:

Kring van Schuttersgilden Het Land van Cuijk

opgericht 1933

Bond van Schuttersgilden Kring Kempenland

opgericht 1935

Bond van Schuttersgilden Kring Maasland

opgericht 1935

Kring van Schuttersgilden Het Kwartier van Oirschot

opgericht 1935

Bond van Schuttersgilden Kring Peelland

opgericht 1935

Vanaf 1978 is tevens lid:

Kring van Schuttersgilden Baronie en Markiezaat

opgericht 1978

Contact:

De Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden is te bereiken via het secretariaat:

Annie Maas
Woudseweg 5a
5275 JH Den Dungen
Tel.: 06 - 12 39 78 81
E-mail: secretariaat@schuttersgilden.nl

Statuten:

Statutair gevestigd te ’s Hertogenbosch, vastgelegd per notariële akte dd. 23 juli 1980 ten kantore notaris J.L.N.M.C. Vergouwen te Hilvarenbeek.

Huishoudelijk reglement:

Het Huishoudelijk Reglement heeft als datum van eerste inwerkingtreding 01-01-1970, doch is in 1989 herzien.

Het herziene Huishoudelijk reglement is geratificeerd in de Algemene Najaarsvergadering van 28 november 1989.

Zowel de Statuten (248kB) als het Huishoudelijk Reglement (115kB) zijn hier te bekijken.
Mocht u niet de beschikking hebben over Adobe Acrobat Reader, benodigd om deze documenten te bekijken, kunt u dat via onderstaande link downloaden.

Download Adobe Acrobat Reader (Adobe Acrobat Reader 5.1 Nederlands - 9,11 MB)

Kamer van koophandel:

Ingeschreven in het Ledenregister bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken Noordoost Brabant, onder nummer 40217078. Alle leden van het Federatiebestuur zijn in het register ingeschreven met vertegenwoordigheidsbevoegdheid van het gehele bestuur, zoals in het Nieuw Burgerlijk Wetboek 1992 is bepaald.

Bankrelatie:

Rabobank Liempde,Rekeningnummer: 13 45 22 613 t.n.v. “Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden”.
Postbanknummer van de Rabobank: 14 29 541.

HUISSTIJL FEDERATIEDOCUMENTEN

LOGO:

Federatieve documenten zijn sinds 1991 uitgevoerd in de huisstijl, met als kenmerk de vervloeiende rood-wit geblokte band, het wapen met de klimmende Leeuw met er boven de initialen NBFS en de statutaire benaming “Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden” en dus niet “Noord-Brabantse etc…..

Dit logo wordt (in zwarte of rode kleur) toegepast op: briefpapier,enveloppen omslagen reglementenboekjes, omslag misboekje hoofdliedendag, omslag NBFS-vademecum, federatieve documenten zoals wedstrijd- en juryformulieren vendel- en tromlegitimaties.

Voor documenten die gekopieerd moeten kunnen worden, is briefpapier zonder blokkenranden, dus alleen met het wapen en de benaming.

GRAFISCH VORMGEVER FEDERATIE.

Het logo is ontworpen door gildenbroeder Paul Kemper. Hij beheert het logo en zorgt voor vervaardiging van foto/digitale litho’s e.d. van bovengenoemde documenten. Kontakten lopen via de federatiesecretaris.

23 juli 1980 ten kantore notaris J.L.N.M.C. Vergouwen te Hilvarenbeek.

Paul Kemper DTP Services
Kluizenaarstraat 55,
5641 HG Eindhoven
040-2813876
E: p.kemper@onsneteindhoven.nl


RICHTLIJNEN VOOR GEBRUIK.

- Omslagen van reglementenboekjes dienen zakelijk sober te zijn, dus niet voorzien van allerlei afbeeldingen (vendels,trommen e.d)

- In enkele gevallen, zoals op de omslag van het misboekje voor de hoofdliedendag mag het logo van het opluisterend gilde komen.

- Voor documenten met federatief logo die zelf met PC worden gemaakt, lettertype Times New Roman of CG Times gebruiken. Dus beslist geen exotische of middeleeuws aandoende lettertypen toepassen zoals in het Nieuw Burgerlijk Wetboek 1992 is bepaald.

DRUKWERK BIJ “HUISDRUKKERIJ”

Hierover kontakt opnemen met de penningmeester Hans Schreuder. t.n.v. “Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden”.

FEDERATIEVE GILDENVLAG

De geschiedenis van de Federatievlag is te belezen in dit document. Ook de afbeelding met de juiste stokrichting alsmede een foto van deze Federatievlag is hier te bezien.

Leverbaar bij de “Dokkumer Vlaggen Centrale” onder artikelnummer: 11 25 63 188 (afm: 150 x 225 cm); 11 25 38 678 (afm: 200x300 cm)

Naar boven

Europese Gemeenschap van Historische Schuttersgilden

Bij dit overkoepelend Europees orgaan, kortweg EGS genoemd, is de Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden vanaf het begin af aan betrokken. Het meeste voorbereidende werk werd zelfs door de NBFS verricht.

Meer informatie, adressen en wetenswaardigheden over de EGS vindt u via onderstaande link.

Naar boven < terug

Disclaimer (Gebruikersverklaring) | Copyright (Auteursrecht) | Privacy Policy (c) 2003 - 2019 by Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden