Logo Kring Land van Cuijk Kring Land van Cuijk
De meest oostelijk gelegen Kring van de NBFS telt momenteel 30 aangesloten Gilden.

Meer info betreffende deze Kring is te bezien via de eigen website:

Kring Land van Cuijk

KRING VAN SCHUTTERSGILDEN LAND VAN CUIJK

Binnen Kring Land van Cuijk zijn verschillende Kringcommissies actief.
Een volledig overzicht van alle Kring Commissies vindt u via het onderdeel Vademecum. Tevens zijn op deze plaats alle secretariaatsadressen beschikbaar.

Via dit onderdeel zijn alle adressen op te vragen van de betreffende Kringcommissies.
Hiervoor dient u echter wel in het bezit te zijn van een gebruikersnaam met bijbehorend wachtwoord wat u kunt aanvragen bij uw Kringsecretaris.


Veel van de aangesloten Gilden zijn ook te bereiken via de digitale snelweg.
Een compleet overzicht van alle aangesloten Gilden inclusief een eventuele website vindt u via onderstaande link.

< terug
Disclaimer (Gebruikersverklaring) | Copyright (Auteursrecht) | Privacy Policy (c) 2003 - 2020 by Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden