Alles over deze commissie vindt u op deze pagina, zoals:
De samenstelling van de Federatiecommissie Trommen en Bazuinblazen vindt u terug in het digitale Vademecum.
Het instellingsbesluit van de Federatieve Trom / Blaascommissie is op 12 november 1996 in Oirschot goedgekeurd in de Algemene Vergadering van de Federatie.
Voor geïnteresseerden is dit Instellingsbesluit
(59,1 kB) te downloaden als PDF-bestand.

Reglementen

De reglementen voor het trommen en voor het blazen van 1 maart 1986 zijn herzien en zijn op 12 september 1995 door het Federatiebestuur geratificeerd.
Het herziene reglement is per 1 januari 1996 ingegaan. Het tweede herziene reglement is op 1 januari 2006 ingegaan. Op 1 januari 2014 is derde herziene reglement ingegaan. Het laatste en meest recente reglement is op 1 september 2016 in werking getreden. Met dit laatste reglement vervallen alle voordien door het federatiebestuur op het gebied van wedstrijdtrommen en -blazen vastgestelde reglementen, regelingen en genomen besluiten. Het is in gedrukte vorm aan te vragen bij de Trom-Blaascommissie in uw kring of bij de secretaris van de Federatiecommissie Trommen en Bazuinblazen. Tevens bestaat de mogelijkheid om hier het betreffende Reglement trommen en bazuinblazen 2016
te downloaden als PDF-bestand.

Ook het laatste overzicht van het Repertorium Trommen 2017 is hier te downloaden, evenals het Repertorium Bazuinblazen 2017.

Mocht u niet in het bezit zijn van Adobe Acrobat Reader kunt u dit programma via de website van Adobe downloaden waarna de documenten gelezen kunnen worden.

Naar boven < terug
Disclaimer (Gebruikersverklaring) | Copyright (Auteursrecht) (c) 2003 - 2016 by Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden