BESTUUR VAN DE NBFS:

De samenstelling van het federatiebestuur vindt u terug in het digitale Vademecum.

ERE-BESTUURSLEDEN:

Opperdeken van de federatie : Jos.H.J. Schroeders (Vm fed.secr)
Sinds: xx-03-1967
23-02-1968
Opperdeken van de federatie : J.B.M.C. van de Mortel (Vm fed bst)
Sinds: xx-xx-1968
23-02-1990
Opperdeken van de federatie : Math.E.M. van der Voort (Vm fed.secr)
Sinds: 12-12-1987
27-12-2008
Opperdeken van de federatie : R.Haase (Vm fed.secr)
Sinds: 13-10-2001
Opperdeken van de federatie : A.H.A.M. de Brouwer (Vm fed.secr)
Sinds: 13-10-2018

BESCHERMHEER BIJ DE OPRICHTING VAN DE FEDERATIE:

Jhr.Mr.A.O.F. van Sasse van Ysselt, beschermheer van de Federatie van Schuttersgilden in de Nederlanden.
Sinds zijn overlijden heeft de federatie geen beschermheer.

FEDERATIEMOEDER:

1959 - 01-10-1979 : Mevrouw L.L..M. Boon - van Kol
(Gildenmoeder van het St. Catharinagilde Tongelre).
Sinds haar overlijden op 01-10-1979 heeft de federatie geen gildenmoeder.

FEDERATIEVOORZITTERS SINDS DE OPRICHTING IN 1935:

07-12-1935 - xx-xx-1937 : Dr.A. Pannekoek Peelland xx-xx-19xx
xx-xx-1937 - 14-02-1967 : Jhr.Mr.R.A. van Rijckevorsel Maasland 14-02-1967
22-06-1968 - 05-02-1977 : Jhr Mr.J.J.Smits van Oyen Kempenland 05-02-1977
05-02-1977 - 10-10-1977 : C.W.J.Baron de Weichs de Wenne Land van Cuijk Wn. voorzitter
10-10-1977 - 03-11-1984 : Jhr.Ir.L.L.M. van Nispen tot Sevenaer
03-11-1984 - 15-04-1996 : E.J.V.M. van Bouwdijk Bastiaanse Maasland
15-04-1996 - 27-09-2005 : Th.A.G.M. van der Weijden Baronie en Markiezaat
27-09-2005 - heden : J. Verbeeten Land van Cuijk

SECRETARISSEN DER FEDERATIE:

07-12-1935 - xx-xx-1937 : Mr E.J. de Haes Kempenland
xx-xx-1937 - xx-xx-19xx : G van Bockholt ???
xx-10-1950 - xx-xx-1967 : Jos H.J. Schroeders Kempenland † 23-02-1968
xx-xx-1967 - 12-12-1987 : Mathieu E.M. van der Voort Kempenland 27-12-2008
12-12-1987 - 10-04-2001 : Reinier Haase Kempenland
10-04-2001 - 13-10-2018 : Ton de Brouwer Kempenland
13-10-2018 - heden : Annie Maas Maasland

PENNINGMEESTERS DER FEDERATIE:

xx-xx-1935 - xx-xx-1962 : ? ???
18-03-1967 - 13-05-1985 : H.A.J.(Huub) van Erve Kw. v. Oirschot 06-06-1987
13-05-1985 - 12-04-1993 : J.B.M.(Jan) Mes Kw. v. Oirschot 01-02-2003
12-04-1993 - 22-11-2004 : J.M.C.(Hans) Schreuder Kw. v. Oirschot
01-02-2005 - 11-11-2014 : J.C.A.F. (Jan) van Riel Kw. v. Oirschot
11-11-2014 - heden : M. (Mark) Pijnenburg Maasland

VICE-VOORZITTERS DER FEDERATIE:

xx-xx-1935 - xx-xx-19xx : ?
xx-xx-1948 - xx-xx-1968 : J.C.M.(Jan) van de Mortel Maasland 23-02-1990
xx-xx-1968 - xx-xx-1978 : A.M.(Alphons) Niessen Peelland 17-10-1981
xx-xx-1980 - 20-12-1988 : M.H. (Marius) Zijlmans Kempenland
20-12-1988 - 06-07-1994 : H.J.M.(Herman) van Rijckevorsel Baronie en Markiezaat 06-07-1994
13-09-1994 - 21-04-1997 : H (Henk) Luiten Kempenland
04-07-1997 - 05-02-2002 : M (Mies) Sijbers Peelland
05-03-2002 - 13-11-2015 : J.G.M. (Jack) Goudsmits Maasland
13-11-2015 - heden : H.E.J. (Hennie) Hoppenbrouwers Baronie en Markiezaat

FUNCTIEKETEN VOORZITTER:

Geschonken door het Heilig Kruisgilde te Gerwen en op 24-03-1973 overhandigd aan de federatievoorzitter Jhr. Mr. J.J. Smits van Oyen
(Gildenheer van het Heilig Kruisgilde Gerwen)

FUNCTIEKETEN SECRETARIS:

Geschonken door de oud-federatievoorzitter E.V.J.M. van Bouwdijk Bastiaanse bij zijn terugtreden op 15-04-1996.

CONTRIBUTIE VAN KRINGEN AAN NBFS:

Per 2002: Vastgesteld op € 9,08 per jaar, per aangesloten gilde, vermeerderd met een toeslag van € 3,40 voor het NBFS-vademecum.

CONTRIBUTIE VAN DE NBFS AAN DE EGS:

Per 1996 : Vastgesteld op DM 3,00 per gilde per jaar.
Basis 2000 : € 1,53 per gilde per jaar.

Betaling : Door overmaking op rekening EGS bij de Rabobank Helden, rekeningnummer 31.48.29.210 ten name van: “L.P.M. Litjens inzake EGS”.
Adres : L.P.M.Litjens, Van Hillenstraat 10, 5998 BH Helden.
Tel: 077-3061403 fax: 077-3061404

KRING-AFGEVAARDIGDEN IN DE ALGEMENE VERGADERING

Maximaal 5 afgevaardigden per gildenkring, waarbij de eerste afgevaardigde de kringvoorzitter is.

Een overzicht van alle kring-afgevaardigden vindt u terug in het digitale Vademecum.

Naar boven < terug
Disclaimer (Gebruikersverklaring) | Copyright (Auteursrecht) | Privacy Policy (c) 2003 - 2019 by Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden